تمام مطالب نوشته شده توسط: Fatemeh Bagheri

درباره Fatemeh Bagheri

پژوهش ها نشان دادند در افرادی که یک برنامه تمرینی شامل راه رفتن سریع بر روی نوار گردان را سه بار در هفته و به مدت یک ساعت، در طول چهارماه انجام داند حافظه و زمان واکنش بهبود یافته بود. بررسی های بیشتر نشان داد که آهسته دویدن، راهپیمایی، دوچرخه سواری و حرکات موزون نیز […]

ناهنجاری زانوی پرانتزی یا ژنوو واروم حالتی است که در وضعیت ایستاده زانوها از یکدیگر فاصله دارند و مچ پاها به هم نزدیک شده باشند. حالت زاویه دار شدن استخوان های ران و ساق که از دوره نوزادی تا 24 ماهگی نمایان می شود، کاملاً طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد و پس از دوسالگی […]

رژیم غذایی یک والیبالیست چگونه باید باشد؟ والیبال یک رشته ی انفجاری، قدرتی و سریع است. آنچه که یک بازیکن والیبال می خورد و می نوشد بر عملکرد ورزشی وی تاثیر می گذارد. همچنین، آنچه که توپ را از بالای تور عبور می دهد انرژی موجود در بدن ورزشکار است، عمدتاً از انرژی غیر هوازی […]