برنامه بدنسازی – روز سوم

پرس بالا سینه با هالتر: ۳ ست انجام دهید و به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۸ بار تکرار در هر ست.
پرس بالا سینه با دمبل: ۳ ست انجام دهید و به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۸ بار تکرار در هر ست.
پرس سینه هالتر با دستگاه اسمیت:
انجام حرکت شنا: در سطح صاف ۳ ست را انجام دهید و در هر ست ۸ بار تکرار
جلو بازو هالتر: ۳ ست انجام دهید و به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۸ بار تکرار در هر ست.
جلو بازو دمبل تک: ۳ ست انجام دهید و هربار ۸ تکرار.
جلو بازو لاری با دستگاه: ۳ ست انجام دهید و هربار ۸ تکرار.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *