اسیب شناسی و حرکات اصلاحی

گرفتن شرح و حال و انجام معاینه فیزیکی دقیق در هنگام ارزیابی فرد مبتلا به پیچ خوردگی مچ پا بسیار مهم است. این اقدامات به پزشک کمک می کنند تا علاوه بر تشخیص، شدت آسیب را نیز تخمین بزند. اولین گام مهم در شروع ارزیابی دانستن مکانیسم آسیب مچ پا است. از فرد خواسته می […]

ناهنجاری زانوی پرانتزی یا ژنوو واروم حالتی است که در وضعیت ایستاده زانوها از یکدیگر فاصله دارند و مچ پاها به هم نزدیک شده باشند. حالت زاویه دار شدن استخوان های ران و ساق که از دوره نوزادی تا 24 ماهگی نمایان می شود، کاملاً طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد و پس از دوسالگی […]

اهداف بازگرداندن تحرک مطلوب به مفصل ( دامنه حرکتی) کشش تاندون و عضله افزایش قدرت و بنیه عضله ها و اتصال تاندونی بهبود هماهنگی و گیرنده های حسی عمقی و نهایتاً تمرین خاص رشته ی ورزشی مورد نظر قدرت تاندون، رباط ها  و استخوان ها به سرعت قدرت عضله افزایش نمی یابد زیرا متابولیسم آن […]