پژوهش ها نشان دادند در افرادی که یک برنامه تمرینی شامل راه رفتن سریع بر روی نوار گردان را سه بار در هفته و به مدت یک ساعت، در طول چهارماه انجام داند حافظه و زمان واکنش بهبود یافته بود. بررسی های بیشتر نشان داد که آهسته دویدن، راهپیمایی، دوچرخه سواری و حرکات موزون نیز مانند راه رفتن سریع موجب بهبود حافظه و زمان واکنش در افراد می شود. پژوهش گران همچنین دریافتند که افرادی که در یک برنامه تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری به مدت یک ساعت، سه بار در هفته ودر طول 4 ماه شرکت کردند، عملکردشان در اجرای آزمون های حافظه، بهبود یافته است. اگرچه این گونه بهبود حافظه بیشتر در افرادی که تمرینات هوازی انجام می دهد، اما بررسی های بیشتر نشان داده است که هیچ تمرین ورزشی نسبت به تمرینات ورزشی دیگر از نظر تاثیر بر حافظه تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. کشف هیجان انگیزی که صورت گرفته این است که تمرینات ورزشی افزون بر افزایش جریان خون در مغیز، میزان تولید مولکول BDNF را هم افزایش می دهد. BDNF نوعی فاکتور رشد است که نرون های مغز را در برابر آسیب و صدمه مقاوم کرده و به بقای آنها کمک می کند. این مولکول همچنین می تواند از نابود شدن سلول ها در اثر بیماری های آلزایمر و پارکینسون جلوگیری کند. برخی اثرات شادی بخش ورزش را نیز به همین مولکول نسبت می دهند.

بر طبق نتایجج آزمایش هایی که به تازگی در رابطه با تاثیر ورزش بر حافظه انجام شده، افزایش میزان تولید BDNF می تواند بر یادگیری و حافظه تاثیر مثبت داشته باشد؛ بنابراین در نتیجه تمرینات ورزشی، میزان جریان خود در مغز، تعداد سلول های مغز در ناحیه هیپوکامپ و ترشح مولکول های حفاظتی مانند BDNF افزایش می یابد. مجموعه این فرآیند ها می تواند موجب بهبود حافظه وبه تعویق انداختن بیماری آلزایمر شوند. انجام تمرینات ورزشی می تواند کاهش توانمندی انداختن های شناختی را که در اثر سالمندی بروز می کند، به تاخیر اندازد. تمرینات ورزشی با افزایش رشد سلول های عصبی و گسترده شدن ارتباطات بین سلولی که برای یادگیری و حافظه ضرورت دارد می تواند مغز را جوان و فعال نگه دارد. از سوی دیگر تمرینات ورزشی می تواند مانند برخی ترکیبات دارویی، موجب آزادسازی سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین شود. بر طبق یافته های انجمن علم عصب نگر آمریکا، تمرینات ورزشی می تواند در بهبود طیف وسیعی از بیماری ها موثر باشد. ظاهراً بهبود بسیاری از بیماری های دستگاه عصبی بر اثر تکثیر مجدد سلول جدید سلول های مغز صورت می گیرد. پیش از این تصور می شد که مغز، ساخت سلول های جدید را خیلی زود در جریان رشد متوقف می کند، اما در سال های اخیر پژوهش گران شواهد روشنی یافته اند که نشان می دهد مغز به تولید سلول های جدید در طول حیات خود ادامه می دهد.

درباره Fatemeh Bagheri

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *